Datadriven produktion handlar om både ledarskap och teknik