De dolda godismakthavarna – och svenska aktien som kan gynnas