De startar fond som ska låta privatpersoner investera i onoterade enhörningar