Efter DMA:s införande – mindre webbläsare tar markandsandelar i EU