Efter klagomål från Slack – ny EU-granskning av Microsoft förbereds