Elslukaren ger massvis med restvärme – ska värma städer