Elsystemet drabbas av ”ankkurva” – så påverkar den svenska elkunder