EU skrotar kritiserat säkerhetskrav för molnjättar