EU:s satellitinternet ser ut att bli dyrt och försenat