FI vill ha tillgång till misstanke- och belastningsregistren i fler fall