”Finansinspektionen kan höja aktiva fonders avkastning”