Finansinspektionen planerar att höja kontracykliska buffertvärdet till 1 procent