Finns det liv under isen på avlägsna månar? Två rapporter släcker delvis hoppet