Flera viktiga åtgärder i ny Windows 11-uppdatering