Fördubbling av störande attacker enligt EU:s cyberchef