Företagssamarbete ska locka ai-talanger till Sverige