Förhoppningen: Supermaterial blir en ny norsk miljardindustri