Förvaltningsrätten avslår överklagande om särskilda avgifter för korta nettopositioner