”Frågan om kriminalitet i bostadsrättsföreningar är kraftigt uppblåst”