Fysikprofessorn: ”Higgspartikeln blir hans stora eftermäle”