Glöm suvar och crossovers – nu har VW lanserat sin första eldrivna kombi