Google betalar 920 miljoner i förlikning med utvecklare