Google sänker beloppet de behåller själva vid försäljning på deras molnmarknadsplats