Hackare använder kod från MS Röj-klon för att dölja attack