Handelsbanken: Kapitalmarknaderna allt mer tillgängliga för fastighetsbolagen