Handelsbanken ledarbank för Platzers 5 miljarders MTN-program