Här är ny språkmodellen som ska förändra ai-landskapet i Norden