Här satsar Vattenfall på vindparken med ”extra allt”