Hasso Plattner lämnar – då står SAP vid ett vägskäl