Haveri när första flygningen med aerospike-motor skulle genomföras