Helena Stjernholm tar plats i Ericssons valberedning