Hur mycket skog har avverkats”Nu ska AI hålla koll