Hyr in gasplattform – ska minska beroendet av rysk gas