”Inflationssiffran stärker vår syn – på väg mot låg och stabil inflation igen”