Innovativ ingenjörskonst ska optimera både ny och befintlig kärnkraft