JUST NU: Olycksfartyget som orsakade brokollapsen bär på farlig last