Kameran i Fold 3 avaktiveras när bootloader låses upp