Kärnavfallsrådet om slutförvaret: ”Det finns fortfarande osäkerheter”