”Klimatförändringens tysta mördare” – 150u2009000 dör varje år