Kommuninvest emitterar 10 miljarder i ny benchmark obligation