Kontorslokaler – Klövern

Fastighetsbolaget med
närhet och engagemang.

Klöverns vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle.

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Det kräver ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster.

Previous Post
Next Post