KPMG: Serneke har inte fått någon otillbörlig ekonomisk fördel i Järfälla