Krav på återgång till kontoret får chefer att vilja sluta