Kvalitena vill att företagsrekonstruktionen förlängs