LEAD: Främjar innovation som ska förändra svensk vattenkraft