Liknas vid ”kallt krig” – nu görs svensk insats för halvledare