Majoritet anser att bostadskostnaderna är den största stressfaktorn