Med AI ska produkter bli giftfria – går igenom patent