Meta ger inte upp planerna på egen virtuell valuta