Metan i planeters atmosfär är ett tecken på liv – om tre saker är uppfyllda